Nettikasinoiden laiton(?) vaikuttaja­markkinointi

Somessa tulee jatkuvasti vastaan muun kuin Veikkauksen ylläpitämien nettikasinoiden mainoksia, vaikka Suomessa vain Veikkauksella on oikeus rahapelien järjestämiseen ja markkinointiin. Onko nettikasinoiden markkinointi sitten ok?

Lyhyesti

Somessa voi nähdä sisältöä nettikasinoista ja tämä on puhututtanut median puolella, koska vain Veikkauksella on oikeus mainostaa rahapelejä. Artikkeli selventää nettikasinojen ja rahapelien mainostamisen pelisääntöjä.

Artikkelin luettuasi tiedät:

  • Saako someen tuottaa sisältöä, joka käsittelee nettikasinoita tai rahapelejä
  • Nettikasinoita ja rahapelejä koskevan sisällön julkaisemisen pelisäännöt

Taustaa

Ulkomaisten nettikasinoiden mainostaminen on Suomessa kiellettyä, mutta somessa tulee vastaan vaikuttajia, jotka julkaisevat sisältöä nettikasinoista tai rahapeleistä. Aihe on herättänyt huomiota myös media puolella. Seuraavaksi selvennetään nettikasinoiden ja rahapelien mainostamisen pelisääntöjä.

Mitä pykälät sanovat?

Suomessa vain Veikkaus voi 1) järjestää ja 2) markkinoida rahapelejä. Veikkauksenkin markkinointi on rajoitettua ja se joutuu noudattamaan tarkkoja pelisääntöjä. §

Arpajaislaki 11 §:

Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen.

Katso pelisäännöistä tarkemmin: Arpajaislaki 14 b §

Tällä pyritään torjumaan pelaamisen edistämistä, joka voi johtaa sosiaalisiin tai terveydellisiin haittoihin. §
Arpajaislaki 1 §:

Lain soveltamisala ja tarkoitus

– – Tämän lain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. – –

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos mainitsee esimerkkeinä peliongelmiin liittyvät vakavat talousongelmat ja niihin liittyvät mielenterveyshäiriöt ja päihderiippuvuudet. Kaikki edellä mainittu löytyy arpajaislaista. §
Arpajaislaki 1047/2001

Arpajaislain lisäksi pitää huomioida myös Kuluttajansuojalaki. Sen mukaan mainoksesta on käytävä heti ilmi, että 1) tämä on mainos ja 2) kenen mainoksesta on kyse. §

 Kuluttajansuojalaki 2 luku 4 §:

Markkinoinnin tunnistettavuus

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

 Näin siksi, että minulla ja sinulla on oikeus tietää, milloin yritys koittaa hienosti sanottuna “vaikuttaa meihin kaupallisesti” eli yrittää saada meidät ostamaan heidän tuotteitaan. Onhan se selvää, että olet vastaanottavaisempi ystäväsi somessa julkaisemalle hajuvesisuositukselle, kuin hajuveden valmistajan omalle mainokselle.

Käytännössä pykälät meinaavat sitä, että

Vain Veikkauksella on lupa mainostaa rahapelejä. Muiden (myös ulkomaalaisten) rahapeliyhtiöiden mainonta on siis Suomessa kiellettyjä. Tätä ei voi kiertää sillä, ettei julkaisuun tehdä mainostunnistetta, koska tämäkin on kiellettyä.

Lain mukaan muiden kuin Veikkauksen rahapelien mainonta on Suomessa kiellettyjä ja mainos pitää tunnistaa mainokseksi. Nettikasinoiden mainonnan kieltoa ei siis voi kiertää sillä, ettei julkaisuun tehdä mainostunnistetta.

Millainen sisältö nettikasinoista on ok?

Muiden kuin Veikkauksen rahapelien mainonta on kiellettyä. Vaikuttajamarkkinoinnissa markkinoinnilla tarkoitetaan sitä, että mainonnasta ja näkyvyydestä on sovittu yrityksen ja vaikuttajan välillä. Markkinointi tehdään jonkinlaista korvausta vastaan. Korvaus voi olla esimerkiksi satanen pankki- tai pelitilille. Korvaukseksi katsotaan myös muut rahassa mitattavat edut, kuten alennukset, saatu palvelu tai myyntikomissioon perustuva palkkio.

Esimerkiksi

Julkaiset videon, jossa voitat 300 euroa nettikasinosta. Videon julkaiseminen ei ole kiellettyä jos julkaisusi ei ole mainosmainen, et ole ollut missään yhteydessä nettikasinoon etkä ole saanut heiltä minkäänlaista korvausta. Esimerkiksi nettikasinoa käsittelevä Instagram-stoori on siis ok, jos et saa siitä nettikasinolta minkäänlaista korvausta (jos meinasit lopettaa artikkelin lukemisen tähän, niin kurkkaa lopusta kuitenkin vielä kohta ”Ollaan kaikkien kavereita”).

Tuomioistuimen kanta on vesiselvä

Ei kikkailua ulkomaiden kautta

Nettikasinoiden mainontaa on käsitelty ylimmässä oikeusasteessa asti. §

Tapauksen tunniste: KHO 2018:86
Poliisi oli kieltänyt suomalaista yritystä markkinoimasta ulkomaista nettikasinoa omilla sivuillaan ja somessaan. Yritys ei lopettanut markkinointia vaan vetosi siihen, ettei tämä voinut vaikuttaa sivujen sisältöön, koska heidän sivujensa palvelin ei sijainnut Suomessa. 

Erimielisyys eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Koska internet on maailmanlaajuinen tietoverkko eikä se näin ollen rajoitu tiettyyn valtioon, nettikasinojen markkinointia pidetään kiellettynä, jos markkinointi on kohdistettu erityisesti Suomeen. Koska tapauksessa nettikasinon pelit olivat suomenkielisiä ja markkinoinnista oli tehty nimenomainen sponsorointisopimus, tuomioistuin katsoi, että nettikasinon markkinointi oli kohdistettu nimenomaisesti Suomeen. Koska pääsyä markkinointimateriaaliin ei oltu rajattu suomalaisilta käyttäjiltä, tuomioistuin piti markkinointia lainvastaisena ja näin ollen poliisilla oli oikeus kieltää se.

Entä sananvapaus tai oikeus tarjota palveluja?

Yritys puolustautui sillä, että poliisin päätös loukkasi sananvapautta. Tuomioistuin katsoi sananvapauden rajoituksen olleen tarpeellinen suhteessa kiellon tarkoitukseen, joka on pelaamisesta aiheutuvat sosiaaliset ja terveydelliset haitat.

Valituksessa vedottiin myös oikeuteen tarjota palveluita, joka on turvattu EU-tasoisesti. Tuomioistuin totesi, että oikeus toki kattaa myös nettikasinoiden mainostamisen, mutta sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen pakottavat siihen, että nettikasinotoimintaa rajoitetaan. §

ks. tarkemmin nettikasinoista ja palvelun tarjoamisen vapaudesta esim KHO 2007:28

Summa summarum

Ulkomaisia nettikasinoita ei voi mainostaa Suomessa. Tätä ei voi kiertää sillä, että toiminta tai mainonta järjestetään jotenkin ulkomaiden kautta. Nettikasinoiden mainostamista ei myöskään voi perustella sananvapaudella tai oikeudella tarjota palveluita. Vaikka nämä ovatkin hyviä argumentteja, vaakakupissa enemmän painaa pelaamisesta ihmisille aiheutuvat haitat.

Tulevaisuudessa poliisilla on todennmäköisesti mahdollisuus asettaa seuraamusmaksuja myös yksityishenkilöille ja estää maksuliikenne muiden kuin veikkauksen rahapeleihin.

Seuraukset nettikasinoiden lainvastaisesta markkinoinnista

Nykyiset seuraukset

Poliisi voi uhkasakon uhalla kieltää lainvastaisen rahapelien markkinoinnin. Tällä hetkellä kielto voidaan kohdistaa vain elinkeinonharjoittajaan eli esimerkiksi kevytyrittäjään tai vaikka osakeyhtiöön. §

Arpajaislaki 14 b §, 62 b § ja 62 c §
Poliisi voi tehdä myös rikosilmoituksen arpajaisrikoksesta eli rahapelien lainvastaisesta markkinoinnista. Arpajaisrikoksesta voi seurata sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. §
Rikoslaki (39/1889) 17 luku 16 b §: Arpajaisrikos
Joka – – rikkoo rahapelien markkinointia koskevia arpajaislain 14 b §:n säännöksiä, on tuomittava – – arpajaisrikoksestasakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tulevat seuraukset

Arpajaislakia ollaan muuttamassa ja näillä näkymin poliisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus asettaa seuraamusmaksuja myös yksityishenkilöille. Lakiluonnoksessa on mainittu myös maksuliikenteen estäminen muiden kuin veikkauksen rahapeleihin. Lakiluonnoksen mukaan maksuliikenne voitaisiin estää rahapeliyhtiöiltä, jotka ovat tehneet lainvastaista markkinointia.

Somelawn vinkki: ollaan kaikkien kavereita

Tämä ei ole mikään tuomioistuin eikä tarkoituksena ole käydä ketään tai mitään toimintaa tuomitsemaan. Vastuullisuuden nimissä on kuitenkin  sanottava sen verran, että vaikka nettikasinoista julkaistu sisältö voi olla joissain tapauksissa ok, kannattaa julkaisua kuitenkin hetki pohtia. Jos julkaisusi tavoittaa rahapeliongelmaisen, voi se vaikuttaa häneen negatiivisesti.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2019 kolmella prosentilla suomalaisista oli rahapeliongelma, joten huoli tästä tai tarve rahapelien markkinoinnin sääntelylle ei ole tuulesta temmattua. ?

Lähde: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelma

Ollaan siis vastuullisia somessa ja pidetään huoli toisistamme <3

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Kurkkaa tästä vielä Somelawn tähän sopivat palvelut

Vaikuttaja, katso tästä meidän lakineuvonta!

Yritys, kurkkaa tästä meidän lakineuvonta!

Somelaw

Mikäli sisältö kiinnosti, tilaa tästä meidän uutiskirje!

Emme spämmäile turhia! Laitamme sinulle viestiä, kun uutta luettavaa on taas saatavilla.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle.

Eikai työsopimuksissasi ole kilpailukieltoa?

Lue tästä, mitä uusi kilpailukieltoa koskeva lakimuutos tarkoitta työnantajille ja työntekijöille.

Kuvaoikeudet ja hashtagit

Mihin kuvan repostaus oikeuttaa ja miten kuvaoikeuksia voidaan luovuttaa hashtagilla? Lue tästä!

Musiikin käyttäminen vaikuttaja­markkinoinnissa

Miten ja mitä musiikkia somessa ja vaikuttajamarkkinoinnissa saa käyttää? Lue tästä!

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.