Somelaw – 14.2.2024

Vaikuttaja­markkinointi & ICC:n markkinointi­säännöt

Miten ICC:n markkinointisäännöt vaikuttaa vaikuttajamarkkinointiin?

Alan toimijoita auttaaksemme kokosimme vaikuttajamarkkinoinnin lakiohjeet yhteen paikkaan.

Tutustu Somelawn laatimiin Vaikuttajamarkkinointia ja ICCn markkinointisääntöjä koskeviin ilmaisiin lakiohjeisiin alta!

ICC

ICC (International Chamber of Commerce eli Kansainvälinen kauppakamari) on kansainvälisen elinkeinoelämän järjestö.

ICC:n tarkoituksena on

  • edistää, helpottaa ja yhdenmukaistaa kansainvälistä kaupankäyntiä, jotta kaupankäynti olisi helpompaa, ja
  • kehittää yhteisiä pelisääntöjä (joista vaikuttajamarkkinoinnin kontekstissa tärkeimmät ovat Markkinointisäännöt).

”Yksinkertaistaen ICC on alan sisäinen toimija (eli ei viranomainen), joka koostuu alan omista tekijöistä. Tämän johdosta alalla on oma taho, joka ohjeistaa alaa ns. sisältäpäin.

Katariina Ruuskanen, Juristi & Somelawn perustaja

Markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisäännöt ovat jo vuodesta 1937 muodostaneet pohjan alan eettiselle ja vastuulliselle markkinoinnille.

Markkinointisäännöt ovat paketti ohjeita ja sääntöjä, jotka ala on siis laatinut omia jäseniään varten, tarkoituksenaan mm.

  • vahvistaa kuluttajien luottamusta markkinointiin ja suojella kuluttajansuojaa,
  • yhdenmukaistaa markkinointia ja luoda alan sisältäpäin sille omia sääntöjä (tämä voi olla toivotumpaa, kuin esimerkiksi laki- ja viranomaisvelvoitteet)

Jotta alan itselleen luomat säännöt eivät jäisi tyhjiksi, niiden noudattamista valvotaan maakohtaisesti. Suomessa näitä markkinointisääntöjä valvoo ja tulkitsee Mainonnan eettinen neuvosto (lue lisää Vaikuttajamarkkinoinnin lakioppaasta ”Mainonnan eettinen neuvosto”).

Voit seurata tuoreita ratkaisuja seuraamalla @Somelaw -tiliä Instagramissa, jossa julkaisemme aina viimeisimmät ratkaisut.

Löydät markkinointisäännöt täältä

Tarvitseeko markkinointi­sääntöjä noudattaa?

Kyllä, tästä syystä:

  • Markkinoinnissa on pakko noudattaa Kuluttajansuojalakia, jonka esitöissä on mainittu, että markkinoinnin sopimattomuuden arvioinnissa voidaan käyttää lähteenä ICC:n markkinointisääntöjä. Tuomioistuin on näin useasti tehnytkin. Näin ollen markkinointisäännöillä on lainsäädännöllinen kytkös.
  • Markkinointisäännöt ja markkinointia koskevat lakipykälät ovat pitkälti yhteneviä. Tästä syystä markkinointisäännöt antavat erinomaisia tulkintaohjeita siihen, kuinka tuomioistuin suhtautuisi lainvastaiseen markkinointiin.

➡️ Koska tuomioistuin voi käyttää ”lähteenä” markkinointisääntöjä, on ne hyvä ottaa vakavasti.

Huomaa myös, että ala on luonut markkinointisäännöt sisältä päin. Näiden noudattaminen

  1. edistää yritysten tasapuolisia toimintamahdollisuuksia,
  2. helpottaa alan toimijoiden toimintaa maasta riippumatta,
  3. vähentää tarvetta lainsäädännölle ja viranomaistoiminnalle.

ICC:n markkinointisäännöt ovat olennainen osa sääntelypakettia, jotka markkinoinnissa ja sen lainmukaisuudessa on syytä ottaa huomioon.

Jos kaipaat sääntöjen tulkinnassa juristia, Somelaw suosittelee konsultoimaan asiaan erikoistunutta juristia 💟 

Onko markkinointisäännöt lakia paremmat?

Markkinointisääntöjä kannattaa noudattaa myös seuraavista syistä:

Yksityiskohtaisuus

Markkinointisäännöissä määrätään monesta asiasta paljon yksityiskohtaisemmin, kuin esimerkiksi laissa. Tästä syystä ne tarjoavat erinomaisen tulkinta-avun siihen, millainen markkinointi on hyväksyttävää tai millaista markkinoinnin tulisi olla.

Esim: Kuluttajansuojalaissa piilomainonta kielletään yhdellä geneerisellä lauseella: ”Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan (KSL 2 luku 4 §)”

Tämän käytännön merkitys vaatii tulkintaa siitä, mitä pykälä tarkoittaa esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin kontekstissa.

Markkinointisäännöissä kielto käy ilmi useasta artiklasta (Artikla 7,8 sekä C-luvun artiklat), esim. Artikla 7 ”- – Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi – -”.

Ajantasaisuus

Toisin kuin kuluttajansuojalain markkinointia koskevia pykäliä, ICC:n Markkinointisääntöjä päivitetään jopa viiden vuoden välein.

Vastuullisuus

Sääntöjä noudattamalla voi osoittaa toimivansa huolellisesti, ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Mainehaitat

Jotta alan itselleen luomat säännöt eivät jäisi tyhjiksi, niiden noudattamista valvotaan. Suomessa tätä tekee Mainonnan eettinen neuvosto ja sen lausunnot saavat usein paljon mediahuomiota. Sääntöjen noudattamisella voi siis huolehtia myös omasta maineesta.

Tutustu sääntelyyn liittyen myös näihin:

Löydät lisätietoa mainituista tahoista näistä Somelawn ilmaisista vaikuttajamarkkinoinnin lakiohjeista:

Tutustu muihin lakiohjeisiin

Jatka lakiohjeisiin tutustumista alta!

UGC markkinointi

Lue tästä, mitä UGC markkinointi on juridisesti.

Musiikin käyttäminen

Lue tästä, miten markkinoinnissa saa käyttää musiikkia.

Sopimukset

Lue tästä vaikuttajamarkkinoinnista ja siihen liittyvistä sopimuksista.

Voimmeko olla avuksi?

Kaipaatko lakiapua esimerkiksi

sääntelyn noudattamisen,

sopimusasioiden,

ohjeiden laatimisen,

viranomaisten tai

lausuntopyynnön kanssa?

Ota meihin yhteyttä,

olisi kiva olla avuksi! 💜

📩 Laita meille viestiä tästä 📩

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.

”Saimme erinomaiset ja selkeät sopimukset. Sopimusasioiden hoitaminen Somelaw:lla todellakin säästi minulta aikaa ja yrittäjälle aika on aina rahanarvoista!”

”Koen Somelawn helposti lähestyttäväksi ja asiantuntevaksi. Iso suosittelu jos kaipaat nykyaikaista lakitoimistoa ja sitä, että asiat selitetään sinulle selkokielellä!”

”Tiestitkö, että oon maailman onnellisin, että oon löytänyt sut? Stressi ei nouse yhtään kun tiiän, että voin olla suhun yhteydessä ja asiat hoituu!

”Tehtiin Somelawlla yritykselle sopimukset eri tarpeisiin. Kävimme ensin yhdessä läpi mitä sopimukselta halutaan ja mitä sen pitäisi sisältää. Asia hoitui helposti ja nopeasti. Kiitos siitä!”

”Somelaw on jeesannut meitä monissa jutuissa niin sopimuksista vaikuttajamarkkinoinnin lainmukaisuuteen. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun, ja sen lisäksi yhteistyö on todella vaivatonta!”

Mikään ei ole koskaan antanut minulle samanlaista mielenrauhaa ja tukea kuin nimenomaan somemaailmaan keskittynyt lakimies. Pelkkä ajatus jo siitä, että kerrankin on oikeasti pätevä ihminen keltä kysyä jos mieltä askarruttaa jokin on ollut korvaamatonta.”

”Somelaw piti huolen siitä, että molemmat osapuolet kirjoittavat sopimuksen mielellään eikä tarjoamamme sopimus johda ylimääräiseen säätöön”

Siis kiitos! Jos en olisi saanut Somelawn apua, olisin hävinnyt rahaa satoja euroja joka kuukausi.

”Kun ottaa juristin avuksi, sopimusasiat voi onneksi hoitaa myös niin, ettei ne aiheuta ylimääräistä stressiä”

“Sopimusten teko ammattimaisesti pitää huolta yrityksen imagosta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja tuo turvaa, että sopimukset ovat pätevät. Ammattilaisella on myös aina viimeisin tieto mitä sopimusten tulee sisältää, tähän selvittelytyöhön olisi minulta yrittäjänä mennyt vielä enemmän aikaa

”Jos et halua kymmensivuisia ja vaikeaselkoisia sopimusnivaskoja, suosittelen Somelawta!”

Esitetyt arvostelut ja lupa niiden käyttöön on pyydetty ja saatu suoraan Somelawn asiakkailta.

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.