Somelaw – 10.1.2022

Eikai työsopimuksissasi ole kilpailukieltoa?

Uuden lakimuutoksen johdosta kilpailukielloista tuli työnantajalle maksullisia, joten työsopimukset on syytä käydä läpi. Lue tästä artikkelista, milloin kilpailukiellon valinta maksuvelvollisuudesta huolimatta voi olla paikallaan ja milloin se on syytä jättää pois.

Lyhyesti

Työsopimuslakia ja kilpailukieltoa koskevat muutokset astuivat voimaan tämän vuoden alusta. Muutosten myötä kilpailukiellon valinta on jatkossa työnantajalle maksullista. Ennen vuotta 1.1.2022 tehtyjä kilpailukieltoja koskee vuoden siirtymäaika, mutta tänä vuonna tehtäviin kilpailukieltoihin maksullisuutta sovelletaan heti.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä kilpailukielto on
 • Miten kilpailukielto muuttuu
 • Paljonko kilpailukiellosta on maksettava
 • Mikä merkitys kilpailukiellon allekirjoituksen päivämäärällä on
 • Mitä kilpailukieltoa koskeva lakimuutos tarkoittaa työntekijälle
 • Mitä käytännön toimia lakimuutos aiheuttaa työnantajalle?
 • Kannattaako kilpailukielto irtisanoa
 • Mitä työnantaja voi tehdä
 • Somelawn vinkit työnantajille

Mikä kilpailukielto on?

Perustuslain mukaan lähtökohta on se, että jokaisella on oikeus harjoittaa ammattiaan ja elinkeinoaan. Tätä voidaan kuitenkin rajoittaa työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella (usein työsopimuksessa), jossa sovitaan kilpailukiellosta. 

Kilpailukielto kieltää työntekijää harjoittamasta kilpailevaa työtä sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde loppuu.

 • Kilpailukielto on aina automaattisesti voimassa koko työsuhteen ajan.
 • Työsuhteen loputtua kilpailukielto on voimassa sovitun ajan ja sen kuluminen alkaa työsuhteen päättymisestä.
 • Kilpailukieto voi olla yksi työsopimuksen ehto tai oma erillinen sopimuksensa. 

Esim. Pankki X voi esimerkiksi sopia kilpailukiellosta pankin työntekijän kanssa, jolloin työntekijä ei voi työsuhteen päätyttyä ja kilpailukiellon voimassa olon aikana (esim. kuuteen kuukauteen) mennä työskentelemään toiseen pankkiin. 

Kilpailukiellolla halutaan usein turvata esimerkiksi kilpailua, liikesalaisuuksia tai työntekijän kouluttamiseen käytettyä panosta.

Työntekijän kannalta kilpailukielto voi taas rajata työpaikan tai työnantajan vaihtamista.

Kilpailukieltoa koskeva lakimuutos

Lakimuutos aiheuttaa sen, että kilpailukiellosta tulee työnantajalle maksullista (ennen korvausvelvollisuus koski vain yli 6 kk pituisia kilpailukieltoja). 

Esim. Mikäli Pankki X on tehnyt 6 kuukauden kilpailukiellon pankin työntekijän kanssa ja hän irtisanoutuu, pankki joutuu maksamaan työntekijälle korvausta koko kilpailukiellon ajalta eli tässä tapauksessa kuuden kuukauden ajalta.

Tällä tavalla yrityksen intressit voidaan suojata, mutta työntekijää saa kompensaatiota sitä vastaan, että kilpailukielto rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan työllistyä uudelleen.

Maksettavan korvauksen määrä

Maksettavan korvauksen vähimmäismäärä löytyy laista:

Mikäli kilpailukielto on 6kk tai alle 

→ Korvaus on väh 40% työsuhteen viimeisen 6kk keskipalkasta

Mikäli kilpailukielto on yli 6kk

→ Korvaus on väh 60% työsuhteen viimeisen 6kk keskipalkasta

Mitä merkitystä kilpailukiellon allekirjoituspäivämäärällä on?

Sillä on väliä, onko työsopimus tai sopimus kilpailukiellosta tehty alkaen 1.1.2022 vai ennen sitä.

Ennen vuotta 2022 tehdyt työsopimukset

 • Näitä työsopimuksia koskee vuoden siirtymäaika.
 • Mikäli työnantaja ei tee mitään työsopimuksissa oleville kilpailukielloille, niistä tulee automaattisesti maksullisia 1.1.2023 alkaen. 

Vuoden 2022 aikana ja siitä eteenpäin tehdyt työsopimukset

 • Näihin työsopimuksiin, uusia kilpailukiellon maksullisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan jo heti (eli jos olet tehnyt tai teet työsopimuksen vuoden 2022 aikana, kilpailukiellon käyttäminen on maksullista)

Mitä lakimuutos vaikuttaa työntekijöihin?

Lakimuutos vaikuttaa myös työntekijöihin, joiden

 • A) työsopimuksissa on kilpailukieltoa koskeva ehto; tai
 • B) jotka ovat allekirjoittaneet erillisen kilpailukieltoa koskevan asiakirjan.

Mikäli kilpailukiellosta on sovittu ennen 1.1.2022 eikä siihen ole tehty  muutoksia vuoden 2022 aikana, kilpailukiellosta tulee maksullinen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työntekijä irtisanoutuu ja hänellä on ollut kilpailukielto, työnantaja maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta.

Esim. Työntekijän työsopimuksessa on 6 kk kilpailukielto. Työntekijä irtisanoutuu oltuaan työsuhteessa kaksi vuotta. Työnantaja maksaa kuuden kuukauden kilpailukiellon ajalta työntekijälle korvausta, jonka on oltava vähintään 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Työntekijöille lakimuutos on siis eduksi, sillä heille maksetaan korvausta ”odotusajasta”. Mikäli kilpailukieltoa taas irtisanotaan tai sitä ei tehdä, työntekijä voi vapaasti vaihtaa työnantajaa kilpailukiellon rikkomisesta stressaamatta.

Mitä käytännön toimia lakimuutos aiheuttaa työnantajalle?

Lakimuutoksen myötä

 • työsopimukset on käytävä läpi ja tarkastettava, onko niissä kilpailukieltoa
 • työnantajan on pohdittava, halutaanko kilpailukiellot pitää voimassa niiden maksullisuudesta huolimatta

Edeltävien kysymysten vastauksen pohjalta työntekijän kanssa täytyy

 • A) sopia työsopimusten ehtojen muuttamisesta
 • B) tehdä uusia työsopimus; tai
 • C) kilpailukielto täytyy irtisanoa

Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin saa apua esimerkiksi juristilta (luonnollisesti myös meiltä).

Lopuksi mikäli maksullisia kilpailukieltoja on, niitä on syytä valvoa normaalia tiukemmin, jotta maksetulle korvaukselle saadaan vastinetta.

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Kannattaako kilpailukiellot irtisanoa?

Kilpailukiellon valitseminen on aina tapauskohtaista. Työnantajan on syytä suhteuttaa kilpailukielto siitä saatavaan hyötyyn ja siitä maksettavaan summaan. Lisäksi arvioinnissa on syytä pohtia kilpailukiellon tarpeellista pituutta, jotta maksuvelvollisuus kohdistuu vain todellisesti tarpeelliseen aikaan.

Huomionarvoista kilpailukielloissa on myös se, että tietojen käyttöä voi suojata salassapitoehdolla. Myös rikoslaista löytyy säännöksiä, joilla yrityssalaisuuksien väärinkäyttö ja rikkominen on kriminalisoitu. Vielä lisäturvana on työsuhteen aikaa koskevat kilpailukieltosäännökset, jotka luonnollisesti ulottuvat myös irtisanomisaikaan.

Mitä työnantaja voi tehdä?

Työnantaja voi vuoden 2022 aikana

 • Irtisanoa kilpailukiellon tai työsopimuksen kilpailukieltoa koskevan ehdon
 • Sopia työsopimuksen ehtojen muuttamisesta
 • Jättää työsopimukset voimaan maksuvelvollisuudesta huolimatta

Tai esimerkiksi

 • Jättää työsopimukset voimaan maksuvelvollisuudesta huolimatta, mutta jättää uusista työsopimuksista kilpailukiellon pois
 • Jättää tehtävästä riippuen osan kilpailukielloista voimaan ja myös jatkossa sopia kilpailukiellosta tehtäväkohtaisesti

Mikäli kilpailukielloille ei tehdä mitään vuoden 2022 aikana, niistä tulee siis automaattisesti maksullisia vuoden 2023 alusta.

Jos vuosi 2023 on kerennyt vaihtua ja havahdut tähän nyt, ei hätää. Työnantaja voi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituus on vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta (kuitenkin aina vähintään kaksi kuukautta).

Jos tarvitset näihin apua, laita meille viestiä!

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Somelawn vinkit työnantajille

 • Kartoita olemassa olevat työsopimukset ja kilpailukiellot. Linjaa, tarvitaanko kilpailukieltoa tai mihin toimenkuviin se halutaan sisällyttää
 • Arvioi, onko kilpailukielto todellisuudessa tarpeellinen ja suhteuta se siitä maksettavaan korvaukseen. Mikäli kilpailukielto on tarpeellinen, mieti mille ajalle kilpailukielto on välttämätön.

Olemme apunasi arvioinnissa, mikäli tarve! Ota meihin yhteys alta.

 • Mikäli kilpailukiellolle on tarvetta, tee sellainen tai sisällytä se tehtävään työsopimukseen. 
 • Mikäli kilpailukielto ei ole tarpeellinen, irtisano se tai tee työsopimus, jossa kilpailukieltoa ei ole. 
 • Muista sisällyttää kilpailukieltoa koskeva linjaus myös tuleviin työsopimuksiin (uusi esimerkiksi työsopimuspohjat tai laadi sisäinen ohjeistus siihen, missä tilanteissa kilpailukielto tehdään ja missä ei)
 • Työnantaja voi irtisanoa kilpailukiellon lain mukaisen irtisanomisajan puitteissa, joka on vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta ja aina vähintään 2 kk.
 • Huomioi, että kilpailukieltoa ei voi irtisanoa, jos työntekijä irtisanoutuu itse!

Olemme apunasi työsopimuksen tai työsopimuspohjan uusimisessa, kilpailukiellon muutoksissa sekä irtisanomisissa. Ota meihin yhteyttä alta!

Apua työnantajalle tästä!

Olisi ilo olla avuksi näissä asioissa! Laita meille viestiä tai jätä meille soittopyyntö alta, niin hoidamme kilpailukieltosi kuntoon.

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle!

Ajankohtaista immateriaali­oikeudesta

Mitä yhteistä on Kanye West, Trumpilla, Squid Gamella ja Savage -tanssilla? Somelaw listaa 10 kiinnostavinta uutista immateriaalioikeuksista.

Hei vaikuttaja! Huomioi ainakin nämä 4 asiaa kaupallisissa yhteistöissä

Katso tästä asiat, jotka vaikuttajan on vähintäänkin hyvä huomioida kaupallisissa yhteistöissä!

Nettikasinoiden laiton(?) vaikuttajamarkkinointi

Klikkaa tästä lukemaan nettikasinoiden mainostamisen pelisäännöistä!

”Koen Somelawn helposti lähestyttäväksi ja asiantuntevaksi. Iso suosittelu jos kaipaat nykyaikaista lakitoimistoa ja sitä, että asiat selitetään sinulle selkokielellä!”

”Tehtin Somelawlla yritykselle sopimukset eri tarpeisiin. Kävimme ensin yhdessä läpi mitä sopimukselta halutaan ja mitä sen pitäisi sisältää. Asia hoitui helposti ja nopeasti. Kiitos siitä!”

”Somelaw ja Katariina on jeesannut meitä eli vaikuttajamarkkinointitoimisto Noordia monissa jutuissa niin sopimuksista vaikuttajamarkkinoinnin lainmukaisuuteen. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun, ja sen lisäksi yhteistyö on todella vaivatonta!”

”Jos et halua kymmensivuisia ja vaikeaselkoisia sopimusnivaskoja, suosittelen Somelawta. Saimme erinomaiset ja selkeät sopimukset. Sopimusasioiden hoitaminen Somelaw:lla todellakin säästi minulta aikaa ja yrittäjälle aika on aina rahanarvoista!”

“Sopimusten teko ammattimaisesti pitää huolta yrityksen imagosta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja tuo turvaa, että sopimukset ovat pätevät. Ammattilaisella on myös aina viimeisin tieto mitä sopimusten tulee sisältää, tähän selvittelytyöhön olisi minulta yrittäjänä mennyt vielä enemmän aikaa”

”Mikään ei ole koskaan antanut minulle samanlaista mielenrauhaa ja tukea kuin nimenomaan somemaailmaan keskittynyt lakimies. Pelkkä ajatus jo siitä, että kerrankin on oikeasti pätevä ihminen keltä kysyä jos mieltä askarruttaa jokin on ollut korvaamatonta.”

”Siis kiitos! Jos en olisi saanut Somelawn apua, olisin hävinnyt rahaa satoja euroja joka kuukausi.”

”Kun ottaa juristin avuksi, sopimusasiat voi onneksi hoitaa myös niin, ettei ne aiheuta ylimääräistä stressiä”

”Somelaw piti huolen siitä, että molemmat osapuolet kirjoittavat sopimuksen mielellään eikä tarjoamamme sopimus johda ylimääräiseen säätöön”

Esitetyt arvostelut ja lupa niiden käyttöön on pyydetty ja saatu suoraan Somelawn asiakkailta.

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.