Somelaw – 10.1.2022

Eikai työsopimuksissasi ole kilpailukieltoa?

Uuden lakimuutoksen johdosta kilpailukielloista tuli työnantajalle maksullisia, joten työsopimukset on syytä käydä läpi. Lue tästä artikkelista, milloin kilpailukiellon valinta maksuvelvollisuudesta huolimatta voi olla paikallaan ja milloin se on syytä jättää pois.

Lyhyesti

Työsopimuslakia ja kilpailukieltoa koskevat muutokset astuivat voimaan tämän vuoden alusta. Muutosten myötä kilpailukiellon valinta on jatkossa työnantajalle maksullista. Ennen vuotta 1.1.2022 tehtyjä kilpailukieltoja koskee vuoden siirtymäaika, mutta tänä vuonna tehtäviin kilpailukieltoihin maksullisuutta sovelletaan heti.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä kilpailukielto on
 • Miten kilpailukielto muuttuu
 • Paljonko kilpailukiellosta on maksettava
 • Mikä merkitys kilpailukiellon allekirjoituksen päivämäärällä on
 • Mitä kilpailukieltoa koskeva lakimuutos tarkoittaa työntekijälle
 • Mitä käytännön toimia lakimuutos aiheuttaa työnantajalle?
 • Kannattaako kilpailukielto irtisanoa
 • Mitä työnantaja voi tehdä
 • Somelawn vinkit työnantajille

Mikä kilpailukielto on?

Perustuslain mukaan lähtökohta on se, että jokaisella on oikeus harjoittaa ammattiaan ja elinkeinoaan. Tätä voidaan kuitenkin rajoittaa työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella, jossa sovitaan kilpailukiellosta. 

Kilpailukielto kieltää työntekijää harjoittamasta kilpailevaa työtä sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde loppuu. Kilpailukielto on aina automaattisesti voimassa koko työsuhteen ajan. Työsuhteen loputtua kilpailukielto on voimassa sovitun ajan ja sen kuluminen alkaa työsuhteen päättymisestä. Kilpailukieto voi olla yksi työsopimuksen ehto tai oma erillinen sopimuksensa. 

Esim. Pankki X voi esimerkiksi sopia kilpailukiellosta pankin työntekijän kanssa, jolloin työntekijä ei voi työsuhteen päätyttyä ja kilpailukiellon voimassa olon aikana (esim. kuuteen kuukauteen) mennä työskentelemään toiseen pankkiin. 

Kilpailukiellolla halutaan usein turvata esimerkiksi kilpailua, liikesalaisuuksia tai työntekijän kouluttamiseen käytettyä panosta. Työntekijän kannalta kilpailukielto voi taas rajata työpaikan tai työnantajan vaihtamista.

Kilpailukieltoa koskeva lakimuutos

Lakimuutos aiheuttaa sen, että kilpailukiellosta tulee työnantajalle maksullista (ennen korvausvelvollisuus koski vain yli 6 kk pituisia kilpailukieltoja). 

Esim. Mikäli Pankki X on tehnyt 6 kuukauden kilpailukiellon pankin työntekijän kanssa ja hän irtisanoutuu, pankki joutuu maksamaan työntekijälle korvausta koko kilpailukiellon ajalta eli tässä tapauksessa kuuden kuukauden ajalta.

Tällä mallilla yrityksen intressit voidaan suojata ja työntekijää kompensoidaan sidonnaisuusajalta.

Maksettavan korvauksen määrä

Maksettavan korvauksen vähimmäismäärä löytyy laista:

Mikäli kilpailukielto on kuusi kuukautta tai vähemmän

→ Korvaus on väh 40% työsuhteen viimeisen 6kk palkasta

Mikäli kilpailukielto on yli kuusi kuukautta

→ Korvaus on vähintään 60% työsuhteen viimeisen 6kk keskipalkasta

Mitä merkitystä kilpailukiellon allekirjoituspäivämäärällä on?

Sillä on väliä, onko työsopimus tai sopimus kilpailukiellosta tehty alkaen 1.1.2022 vai ennen sitä.

Ennen vuotta 2022 tehdyt työsopimukset

Ennen vuotta 2022 tehtyjä työsopimuksia koskee vuoden siirtymäaika.

Mikäli työnantaja ei tee mitään työsopimuksissa oleville kilpailukielloille, niistä tulee automaattisesti maksullisia 1.1.2023 alkaen. 

Vuoden 2022 aikana ja siitä eteenpäin tehdyt työsopimukset

Vuoden 2022 aikana tehtyihin työsopimuksiin uusia kilpailukiellon maksullisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan jo heti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet tehnyt tai teet työsopimuksen tämän vuoden aikana, kilpailukiellon käyttäminen on maksullista.

Mitä lakimuutos vaikuttaa työntekijöihin?

Lakimuutos vaikuttaa myös työntekijöihin, joiden työsopimuksissa on kilpailukieltoa koskeva ehto tai jotka ovat allekirjoittaneet erillisen kilpailukieltoa koskevan asiakirjan.

Mikäli kilpailukiellosta on sovittu ennen 1.1.2022 eikä siihen tehdä mitään muutoksia vuoden 2022 aikana, työnantaja maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta. Sama pätee myös tilanteeseen, jossa työntekijä ehtii irtisanoutua ennen muutosten tekemistä kilpailukieltoon.

Esim. Työntekijän työsopimuksessa on 6 kk kilpailukielto. Työntekijä irtisanoutuu oltuaan työsuhteessa kaksi vuotta. Työnantaja maksaa kuuden kuukauden kilpailukiellon ajalta työntekijälle korvausta, jonka on oltava vähintään 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Työntekijöille lakimuutos on siis eduksi, sillä heille maksetaan korvausta ”odotusajasta”. Mikäli kilpailukieltoa taas irtisanotaan tai sitä ei tehdä, työntekijä voi vapaasti vaihtaa työnantajaa kilpailukiellon rikkomisesta stressaamatta.

Mitä käytännön toimia lakimuutos aiheuttaa työnantajalle?

Lakimuutoksen myötä

 • työsopimukset on käytävä läpi ja tarkastettava, onko niissä kilpailukieltoa
 • työnantajan on pohdittava, halutaanko kilpailukiellot pitää voimassa niiden maksullisuudesta huolimatta
 • edeltävien kysymysten vastauksen pohjalta työntekijän kanssa täytyy sopia työsopimusten ehtojen muuttamisesta, tehdä uusia työsopimuspohjia tai kilpailukieltoja täytyy irtisanoa

Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin saa apua esimerkiksi juristilta (luonnollisesti myös meiltä).

Lopuksi mikäli maksullisia kilpailukieltoja on, niitä on syytä valvoa normaalia tiukemmin, jotta maksetulle korvaukselle saadaan vastinetta.

Kannattaako kilpailukiellot irtisanoa?

Kilpailukiellon valitseminen on aina tapauskohtaista. Työnantajan on syytä suhteuttaa kilpailukielto siitä saatavaan hyötyyn ja siitä maksettavaan summaan. Lisäksi arvioinnissa on syytä pohtia kilpailukiellon tarpeellista pituutta, jotta maksuvelvollisuus kohdistuu vain todellisesti tarpeelliseen aikaan.

Huomionarvoista kilpailukielloissa on myös se, että tietojen käyttöä voi suojata salassapitoehdolla. Myös rikoslaista löytyy säännöksiä, joilla yrityssalaisuuksien väärinkäyttö ja rikkominen on kriminalisoitu. Vielä lisäturvana on työsuhteen aikaa koskevat kilpailukieltosäännökset, jotka luonnollisesti ulottuvat myös irtisanomisaikaan.

Mitä työnantaja voi tehdä?

Työnantaja voi vuoden 2022 aikana

 • Irtisanoa kilpailukiellon tai työsopimuksen kilpailukieltoa koskevan ehdon
 • Sopia työsopimuksen ehtojen muuttamisesta
 • Jättää työsopimukset voimaan maksuvelvollisuudesta huolimatta

Tai esimerkiksi

 • Jättää työsopimukset voimaan maksuvelvollisuudesta huolimatta, mutta jättää uusista työsopimuksista kilpailukiellon pois
 • Jättää tehtävästä riippuen osan kilpailukielloista voimaan ja myös jatkossa sopia kilpailukiellosta tehtäväkohtaisesti

Mikäli kilpailukielloille ei tehdä mitään vuoden 2022 aikana, niistä tulee siis automaattisesti maksullisia ensi vuoden alusta.

Jos tarvitset näihin apua, kurkkaa palvelumme alta tai jätä meille yhteydenottopyyntö!

Somelawn vinkit työnantajille

 • Kartoita olemassa olevat työsopimukset ja kilpailukiellot. Linjaa, tarvitaanko kilpailukieltoa tai mihin toimenkuviin se halutaan sisällyttää
 • Arvioi, onko kilpailukielto todellisuudessa tarpeellinen ja suhteuta se siitä maksettavaan korvaukseen. Mikäli kilpailukielto on tarpeellinen, mieti mille ajalle kilpailukielto on välttämätön.
 • Mikäli kilpailukiellolle on tarvetta, tee sellainen tai sisällytä se tehtävään työsopimukseen. 
 • Mikäli kilpailukielto ei ole tarpeellinen, irtisano se tai tee työsopimus, jossa kilpailukieltoa ei ole. 
 • Muista sisällyttää kilpailukieltoa koskeva linjaus myös tuleviin työsopimuksiin (uusi esimerkiksi työsopimuspohjat tai laadi sisäinen ohjeistus siihen, missä tilanteissa kilpailukielto tehdään ja missä ei)
 • Työnantaja voi irtisanoa kilpailukiellon lain mukaisen irtisanomisajan puitteissa, joka on vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta ja aina vähintään 2 kk.
 • Huomioi, että kilpailukieltoa ei voi irtisanoa, jos työntekijä irtisanoutuu itse!

Apua työnantajalle tästä!

Mitä vaihtoehtoja työnantajalla on? Katso Somelaw:n palvelut tästä:

 1. Tee erillinen kilpailukieltosopimus (120 € sis. alv)
 2. Sovi kilpailukiellosta työsopimuksen yhteydessä (Työsopimus 180 € + alv)
 3. Irtisano kilpailukielto (120 € sis. alv)
 4. Muuta työsopimuksen ehtoja (alk. 120 €)

Olemme mieluusti avuksi näissä kaikissa asioissa. Laita meille viestiä tai jätä meille soittopyyntö alta, niin hoidamme kilpailukieltosi kuntoon!

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle!

Ajankohtaista immateriaali­oikeudesta

Mitä yhteistä on Kanye West, Trumpilla, Squid Gamella ja Savage -tanssilla? Somelaw listaa 10 kiinnostavinta uutista immateriaalioikeuksista.

Hei vaikuttaja! Huomioi ainakin nämä 4 asiaa kaupallisissa yhteistöissä

Katso tästä asiat, jotka vaikuttajan on vähintäänkin hyvä huomioida kaupallisissa yhteistöissä!

Nettikasinoiden laiton(?) vaikuttajamarkkinointi

Klikkaa tästä lukemaan nettikasinoiden mainostamisen pelisäännöistä!

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.