Sometulot (osa 1)

Mitä  sometulot ovat? Miten sisällöntuottajaa verotetaan? Mikä kaikki voi vaikuttaa somevaikuttajan verotukseen ja mitä seurauksia verojen ilmoittamatta jättämisellä voi olla?

Lue tästä artikkelista mitä kaikkea vaikuttajan tulee ottaa huomioon, kun puhutaan sometulojen verotuksesta.

Lyhyesti

Sometuloilla tarkoitetaan yleisesti korvausta, jonka sisällöntuottaja saa yritykseltä korvaukseksi tuotetusta sisällöstä. Pääsääntöisesti kaikista sometuloista tulee maksaa veroa. Tulojen ilmoittaminen verotukseen on aina itse vaikuttajan vastuulla, ellei muusta ole erikseen sovittu.

Vaikuttajan verotus -sarjan osan 1 luettuasi tiedät:

  • Mitä ovat sometulot
  • Miten sometuloja verotetaan,
  • Kenen vastuulla tulojen ilmoittaminen verotukseen on,
  • Mikä kaikki voi vaikuttaa sometulojen verotukseen,
  • Mikä yritysmuoto valita sometuloille kannattaa valita, ja
  • Mitä sometulojen ilmoittamatta jättämisestä voi seurata.

Mitä ovat sometulot ja pitääkö niistä maksaa veroa?

Sometuloilla tarkoitetaan yleisesti korvausta, jonka sisällöntuottaja saa yritykseltä korvaukseksi tuotetusta sisällöstä.

  • Sisällöntuotanto voi olla esimerkiksi sisällöntuottajan somekanavassa julkaistu video tai kuva, jossa mainostetaan yrityksen tuotetta tai palvelua (kaupallinen yhteistyö).
  • Somekanava puolestaan voi olla mikä tahansa, esimerkiksi instagram-tili, blogi, twitch tai youtube-kanava.

Kaupallisten yhteistöiden lisäksi sometuloiksi lasketaan myös saadut muut edut, kuten tuotteet, palvelut ja alennukset.

Lähtökohta on se, että kaikista sometuloista maksetaan veroa. Veroa tulee siis maksaa myös muistakin korvauksista kuin rahallisista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eri yrityksiltä saadut palvelut tai tuotelahjat tulee ilmoittaa verotukseen.

  • Poikkeuksena tähän ovat alle 50 euron arvoiset tuotelahjat, jotka yritys toimittaa sisällöntuottajalle oma-aloitteisesti ilman sopimusta kaupallisesta yhteistyöstä (vaikuttaja-pr, jossa sisällöntuottajalla ei ole velvoitetta tuottaa saaduista tuotteista tai palveluista sisältöä).
  • Kuitenkin jos tuotteen käypä arvo ylittää 50 euroa, koko arvo on verotettavaa tuloa, vaikka siitä ei olisi sisällöntuottajan kanssa erikseen sovittu.

Esim. Mira saa yritykseltä tuotelahjan yllätyksenä. Mira saa pitää tuotteen itsellään ja sen arvo on 80 euroa. Mira esittelee saamaansa tuotetta instagram-tilinsä story osiossa. Tuote on koko arvoltaan Miran ansiotuloa ja hänen täytyy merkitä 80 euron tuotelahja veroilmoitukseensa.

Kenen vastuulla sometulojen ilmoittaminen on?

Sosiaalisesta mediasta saatujen tulojen ilmoittaminen veronalaiseksi tuloksi on aina itse vaikuttajan vastuulla. Ei siis tule olettaa, että esimerkiksi yhteistyökumppani yritys ilmoittaisi verottajalle kaupallisten yhteistöiden palkkiot tai saatujen tuotteiden arvot. Yrityksellä on tähän kuitenkin usein oikeus. Vastuu kaikkien verotettavien tulojen ilmoittamisesta on aina sisällöntuottajalla.

Tämän vuoksi vaikuttajan kannattaa pitää kirjaa tekemistään yhteistöistä ja saamistaan tuotteista tai palveluista. Näin on helpompi pysyä perillä siitä mikä kaikki on verotettavaa tuloa eikä tulot myöskään jää merkkaamatta.

Katso lisää veroilmoituksen tekemisestä lisää täältä.

Mikä kaikki vaikuttaa sometulojen verotukseen?

Sosiaalisesta mediasta saatujen tulojen verotukseen vaikuttaa usea asia. Sillä teetkö sisällöntuotantoa harrastuspohjalta, toiminimellä tai kenties yrittäjänä, on merkitystä siihen kuinka sometulojasi verotetaan sekä siihen miten ja milloin ne tulee ilmoittaa. Toisin sanoen yritysmuodollasi on iso merkitys verotukseen. Katso yhtiöm

Esimerkiksi toimiessasi harrastuspohjalta yksityishenkilönä, saamasi sosiaalisen median tulot tulee ilmoittaa veroilmoituksessasi. Tämän voi tehdä OmaVero palvelussa.

Jos toimit toiminimellä, tulot ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, tulojen kuuluessa yritystoimintaan.

Toimiessasi yrittäjänä osakeyhtiön alla, sometulot ovat osa osakeyhtiön kirjanpitoa, jonka perusteella tehdään osakeyhtiön veroilmoitus.

Tämän lisäksi verotuksessa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset vähennettävät kulut ja menot sekä yrityksenä toimiessa mahdollinen alv-verollisuus.

Katso lisää yhtiömuodoista täältä!

Mikä yritysmuoto valita sometuloille kannattaa valita?

Kun sosiaalisesta mediasta saatuja tuloja alkaa kertymään enemmän, yrityksen perustamista kannattaa alkaa tosissaan harkita.  Yleisimpiä yritysmuotoja tähän tarkoitukseen ovat toiminimi ja osakeyhtiö.

Hyvänä pääsääntönä on, että kun vuositulosi ylittävät 40 000 euroa, kannattaa toiminimen sijasta valita oy.

Toiminimellä toimiessa hoidat itse verotuksen, laskutuksen ja kirjanpidon. Nämä voi toki myös ulkoistaa. Toiminimi on kevyt, helpompi ja vähemmän byrokraattinen tapa harjoittaa yritystoimintaa. Toiminimellä kaikki tulot tulevat vapaaseen käyttöön omalle tilillesi, mutta toisaalta myös vastaat kaikista yrityksen velvoitteista täysin henkilökohtaisesti.

Osakeyhtiössä hoidat myös itse verotuksen, laskutuksen ja kirjanpidon, jotka osakeyhtiön on suositeltavaa ulkoistaa. Osakeyhtiöön liittyy enemmän sääntelyä kuin toiminimeen eli toiminnan harjoittaminen on hieman byrokraattisempaa, mutta osakeyhtiössä on myös isoja etuja. Kun tuloja kertyy enemmän, osakeyhtiö on verotehokas yhtiömuoto. Osakeyhtiössä kaikki vastuut ovat osakeyhtiön vastuita, eivät henkilökohtaisia. Osakeyhtiö mielletään myös uskottavimmaksi yhtiömuodoksi eikä sitä toiminimen tavoin mielletä “yksin yrittäjyydeksi”. Osakeyhtiössä kaikki tulot ohjautuvat firman tilille, josta voit nostaa palkkaa ja josta myös firman kulut vähennetään.

Katso lisää yritysmuodoista tästä!

On melko tavallista, että ensin toimintaa harjoitetaan kevytyrittäjä -palvelun kautta, jonka jälkeen siirrytään toiminimeen. Jos toiminta kasvaa entisestään ja ajatuksissa on esim palkata työntekijöitä, seuraavaksi on hyvin luontevaa siirtyä osakeyhtiöön.

Mitä verojen ilmoittamatta jättämisestä voi seurata?

Sometulojen, kuten muidenkin tulojen ilmoittamatta jättämisellä voi olla ikäviä seurauksia.

Verojen ilmoittamisen unohtamisesta voi seurata esimerkiksi veronkorotus. Tämän lisäksi joutuu maksamaan maksamatta jääneet verot eli mätkyt. Mätkyt maksetaan siis siitä osasta, josta olet maksanut ennakkoperinnässä liian vähän. Veronkorotus taas on sanktio siitä, ettei  esimerkiksi juuri sometuloja ole ilmoitettu verottajalle.

Lue lisää vaikuttajan verotuksesta

Miten voimme olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä tästä!

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Jos sisältö kiinnosti, tilaa tästä uutiskirjeemme!

Emme spämmäile turhia! Lähetämme sinulle viestiä, kun samanlaista luettavaa on taas saatavilla.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle.

Vaikuttaja-pr ja sen merkitseminen

Lue tästä juristin kertomana (silti ymmärrettävästi) mitä on vaikuttaja-pr ja miten se merkitään oikeaoppisesti!

Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen

Tässä artikkelissa juristimme kertoo, miten kaupalliset sisällöt merkitään oikein ja mitä piilomainonta on.

Teaser-markkinointi

Lue tästä, mitä on teasausmainonta ja onko myöhemmin julkaistava kuva merkittävä mainostunnistein.

”Koen Somelawn helposti lähestyttäväksi ja asiantuntevaksi. Iso suosittelu jos kaipaat nykyaikaista lakitoimistoa ja sitä, että asiat selitetään sinulle selkokielellä!”

”Tehtin Somelawlla yritykselle sopimukset eri tarpeisiin. Kävimme ensin yhdessä läpi mitä sopimukselta halutaan ja mitä sen pitäisi sisältää. Asia hoitui helposti ja nopeasti. Kiitos siitä!”

”Somelaw ja Katariina on jeesannut meitä eli vaikuttajamarkkinointitoimisto Noordia monissa jutuissa niin sopimuksista vaikuttajamarkkinoinnin lainmukaisuuteen. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun, ja sen lisäksi yhteistyö on todella vaivatonta!”

”Jos et halua kymmensivuisia ja vaikeaselkoisia sopimusnivaskoja, suosittelen Somelawta. Saimme erinomaiset ja selkeät sopimukset. Sopimusasioiden hoitaminen Somelaw:lla todellakin säästi minulta aikaa ja yrittäjälle aika on aina rahanarvoista!”

“Sopimusten teko ammattimaisesti pitää huolta yrityksen imagosta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja tuo turvaa, että sopimukset ovat pätevät. Ammattilaisella on myös aina viimeisin tieto mitä sopimusten tulee sisältää, tähän selvittelytyöhön olisi minulta yrittäjänä mennyt vielä enemmän aikaa”

”Mikään ei ole koskaan antanut minulle samanlaista mielenrauhaa ja tukea kuin nimenomaan somemaailmaan keskittynyt lakimies. Pelkkä ajatus jo siitä, että kerrankin on oikeasti pätevä ihminen keltä kysyä jos mieltä askarruttaa jokin on ollut korvaamatonta.”

”Siis kiitos! Jos en olisi saanut Somelawn apua, olisin hävinnyt rahaa satoja euroja joka kuukausi.”

”Kun ottaa juristin avuksi, sopimusasiat voi onneksi hoitaa myös niin, ettei ne aiheuta ylimääräistä stressiä”

”Somelaw piti huolen siitä, että molemmat osapuolet kirjoittavat sopimuksen mielellään eikä tarjoamamme sopimus johda ylimääräiseen säätöön”

Esitetyt arvostelut ja lupa niiden käyttöön on pyydetty ja saatu suoraan Somelawn asiakkailta.

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.